วิจัยและบริการวิชาการ


งานบริการวิชาการนับเป็นงานหลักของคณะที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนชาวระยองและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย เราได้บูรณาการวิชาการ งานวิจัย งานบริการและวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นวัฒนธรรมสีเขียวมาหลอมรวมเข้าด้วยกัน นอกจากนี้นักศึกษาของคณะยังเป็นหนึ่งในทีมงานการทำงานเพื่อสังคม ปลูกฝังให้จบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น มีความรับผิดชอบต่อสังคม

จากวิสัยทัศน์ “สร้างชื่อเสียงทางฝั่งตะวันออกในด้านการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ทำให้พันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาได้รับผลการตอบรับที่ดีมาก เราจะเดินหน้าสร้างบุคลากร นักศึกษา สร้างงานวิจัย สร้างโอกาสการเรียนรู้แก่ชุมชนเยาวชนชาวระยองและสิ่งที่ดีต่อไป


งานบริการวิชาการเพื่อสังคมของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน
วันที่ : 10-11 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน จังหวัดระยอง

Back to Top

سیستم همکاری در فروش کانال سک30در تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام تور استانبول خرید بلیط هواپیما چارتر مشهد proxy for telegram هتل های کیش کانال تلگرام خرید پروکسی mtproto تلگرام کسب درآمد