ดาวน์โหลดเอกสาร


เอกสารสำหรับนักศึกษา

เอกสาร ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มโครงงานพิเศษ (นศ.ปีสุดท้าย)
 • แบบฟอร์มขอสอบโครงงานพิเศษ
 • ใบเชิญกรรมการสอบโครงงานพิเศษ
 • แบบเสนอโครงร่างโครงงานพิเศษ
 • รูปแบบการจัดรูปเล่มโครงงานพิเศษ/สหกิจ
 • แบบฟอร์มโครงการสหกิจศึกษา
 • รายงานการโครงการสหกิจศึกษา 1
 • แบบฟอร์มขอสอบโครงการสหกิจศึกษา
 • ใบสมัครเข้าโครงการหลักสูตรก้าวหน้า
 • ใบสมัครหลักสูตรก้าวหน้า
 • แบบรายงานการฝึกงาน SCIEE
 • แบบรายงานการฝึกงาน
 • แบบฟอร์มแจ้งผลตรวจสอบหนี้สิน
 • ใบแจ้งผลตรวจสอบหนี้สิน
 • เอกสารสำหรับห้องปฏิบัติการ

  เอกสาร ดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง (ชั้น 7)
 • แบบฟอร์มขอใช้เครื่อง BET
 • แบบฟอร์มขอใช้เครื่อง FTIR
 • แบบฟอร์มขอใช้เครื่อง GC
 • แบบฟอร์มขอใช้เครื่อง HPLC
 • แบบฟอร์มขอใช้เครื่อง MP-AES
 • แบบฟอร์มขอใช้เครื่อง MW
 • แบบฟอร์มขอใช้เครื่อง UV-VIS
 • แบบฟอร์มขอใช้เครื่อง TGA
 • ระเบียบและข้อปฏิบัติในการขอใช้ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง (ชั้น 7)
 • ระเบียบและข้อปฏิบัติ
 • เอกสารรับรองการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง (ชั้น 7)
 • แบบฟอร์มรับรองการผ่านการฝึกอบรม
 • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ (กรณีขอใช้ชั้นอื่นๆ)
 • แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ
 • แบบฟอร์มขออนุญาตใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ (นอกเวลาราชการกรณีพิเศษ)
 • แบบฟอร์มขอใช้นอกเวลาราชการ
 • แบบฟอร์มเบิกวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโครงงานพิเศษ
 • แบบฟอร์มเบิกสดุและครุภัณฑ์
 • แบบฟอร์มเบิกสารเคมีเพื่อใช้ในโครงงานพิเศษ
 • แบบฟอร์มเบิกสารเคมี
 • Back to Top

  سیستم همکاری در فروش کانال سک30در تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام تور استانبول خرید بلیط هواپیما چارتر مشهد proxy for telegram هتل های کیش کانال تلگرام خرید پروکسی mtproto تلگرام کسب درآمد