คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.ณัทเดชาธร พวงเงินมาก
Nutdechatorn Puangngernmak

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
สาขาวิชา
เบอร์โทร
1150

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
อื่น ๆ
อืนๆ
งานวิจัยที่สนใจ
งานวิจัย
ประสบการณ์ทำงาน
ประสบการณ์
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย

سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال سک30در تلگرام
ژل تاخیری
اسپری تاخیری
کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال تلگرام proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب کانال تلگرام سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام