คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ณกรณ์ฉัฐ จันทร์สุริยะ
Nagornchat Chansuriya

ตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโท
วท.ม.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระดับปริญญาตรี
วท.บ.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานวิจัยที่สนใจ
พีชคณิต
ประสบการณ์ทำงาน
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2556-2558)
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ (2556-2558)
ผลงานวิจัย

سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال سک30در تلگرام
ژل تاخیری
اسپری تاخیری
کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال تلگرام proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب کانال تلگرام سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام