คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ณกรณ์ฉัฐ จันทร์สุริยะ
Nagornchat Chansuriya

ตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโท
วท.ม.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระดับปริญญาตรี
วท.บ.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานวิจัยที่สนใจ
พีชคณิต
ประสบการณ์ทำงาน
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2556-2558)
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ (2556-2558)
ผลงานวิจัย

Back to Top

سیستم همکاری در فروش خرید پروکسی تلگرام کانال پروکسی mtproto تور استانبول خرید بلیط هواپیما چارتر مشهد proxy for telegram هتل های کیش کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام کسب درآمد کانال تلگرام کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال پروکسی تلگرام کسب درآمد