คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ปริมา บุญถนอม
Parima Boontanom

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
อาจารย์
สาขาวิชา
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5400
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโท
วท.ม. (จุลชีววิทยา) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2552)
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2549)
งานวิจัยที่สนใจ
โพรโทซัวทางการแพทย์
อณูชีววิทยาของแบคทีเรียในเชิงอุตสาหกรรม
จุลชีววิทยาในระบบการผลิตน้ำประปา
ประสบการณ์ทำงาน
นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 4 การประปานครหลวง (พ.ศ. 2554-2557)
นักวิจัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2553-2554)
นักวิจัย ภาควิชาปรสิตวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (พ.ศ. 2552-2553)

Back to Top

سیستم همکاری در فروش خرید پروکسی تلگرام کانال پروکسی mtproto تور استانبول خرید بلیط هواپیما چارتر مشهد proxy for telegram هتل های کیش کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام کسب درآمد کانال تلگرام کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال پروکسی تلگرام کسب درآمد