คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.สุนิสา บุญมา
Sunisa Boonma

ตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยาประยุกต์)
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
งานวิจัยที่สนใจ
การคัดแยกและเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
การผลิตพลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ทำงาน
นักวิจัยหลังจบปริญญาเอก (Post-doctoral researcher) ที่ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานวิจัย
Researchgate

Back to Top

سیستم همکاری در فروش خرید پروکسی تلگرام کانال پروکسی mtproto تور استانبول خرید بلیط هواپیما چارتر مشهد proxy for telegram هتل های کیش کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام کسب درآمد کانال تلگرام کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال پروکسی تلگرام کسب درآمد