คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.กฤตภาส มงคลธำรงกุล
Dr.Krittaphas Mongkoldhumrongkul

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
สาขาวิชา
การจัดการพลังงาน
เบอร์โทร
038 627 000 ต่อ 5400
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัญฑิต (พลังงานทดแทน)
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พลังงานทดแทน)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)
งานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์ทำงาน
ผลงานวิจัย

Back to Top

سیستم همکاری در فروش خرید پروکسی تلگرام کانال پروکسی mtproto تور استانبول خرید بلیط هواپیما چارتر مشهد proxy for telegram هتل های کیش کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام کسب درآمد کانال تلگرام کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال پروکسی تلگرام کسب درآمد