คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

คณะผู้บริหารและบุคลากร


อ.ดร.ปิยวัฒน์ ทัพสนิท
Piyawath Tapsanit

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
อาจารย์ ดร.
สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
เบอร์โทร
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
Ph.D. (Physics), 2016,
Tohoku University, Japan
ระดับปริญญาโท
Master of Science (Physics), 2012,
Tohoku University, Japan
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์), 2010,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานวิจัยที่สนใจ
Optical metamaterials,
Selective solar absorber, radiative cooling,
terahertz sensing and imaging, thermoelectric,
thermal energy harvesting
ประสบการณ์ทำงาน
นักวิจัยหลังปริญญาเอก,
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2016-2017
ผลงานวิจัย
Research Gate

سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام کانال سک30در تلگرام
ژل تاخیری
اسپری تاخیری
کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال تلگرام proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب کانال تلگرام سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام