คณะผู้บริหารและบุคลากร


ผศ.ดร.อัยยะ จันทรศิริ
Assistant Professor Dr.Aiya Chantarasiri

ตำแหน่ง
อาจารย์
ระดับตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สาขาวิชา
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร
038627000 ต่อ 5400
อีเมล์

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ปร.ด. (จุลชีววิทยา) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2554)
ระดับปริญญาตรี
วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2549)
อื่น ๆ
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2550)
งานวิจัยที่สนใจ
เอนไซม์เซลลูเลสและเอนไซม์อะไมเลสจากแบคทีเรียเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
อณูชีววิทยาของแบคทีเรียในเชิงอุตสาหกรรม
จุลชีววิทยาของแบคทีเรียในพื้นที่ชุ่มน้ำและชายฝั่งทะเล
ประสบการณ์ทำงาน
ครูฝึกสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (พ.ศ. 2550)
นักวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้ง มจพ.วิทยาเขตระยอง (พ.ศ. 2554-2555)

Back to Top

سیستم همکاری در فروش خرید پروکسی تلگرام کانال پروکسی mtproto تور استانبول خرید بلیط هواپیما چارتر مشهد proxy for telegram هتل های کیش کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام کسب درآمد کانال تلگرام کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال پروکسی تلگرام کسب درآمد