คณะผู้บริหาร


อ.ดร.ธนากร รัตนะ
Tanakorn Ratana
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
tanakorn.r@sciee.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.อัยยะ จันทรศิริ
Aiya Chantarasiri
รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไปและส่งเสริมงานวิชาการ
aiya.c@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ดร.พนิดา ปรารัตน์
Panida Prarat
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
panida.p@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ดร.ประยุทธ เจียมฤทธิวงศ์
Prayut Jiamrittiwong
รองคณบดีฝ่ายบริหารระบบกายภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
prayut.j@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ดร.หัสนัยน์ สุขธัญญาวัฒน์
Hussanai Sukkathanyawat
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
hussanai.s@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ดร.ณัทเดชาธร พวงเงินมาก
Nutdechatorn Puangngernmak
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์
nutdechatorn.p@sciee.kmutnb.ac.th
อ.ดร.กัลยรักษ์ ประเสริฐบุญใหญ่
Kanyarak Prasertboonyai
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
kanyarak.p@sciee.kmutnb.ac.th

อาจารย์นักวิชาการนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเจ้าหน้าที่พนักงาน


Back to Top

سیستم همکاری در فروش کانال سک30در تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام تور استانبول خرید بلیط هواپیما چارتر مشهد proxy for telegram هتل های کیش کانال تلگرام خرید پروکسی mtproto تلگرام کسب درآمد