วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


ปรัชญา :

พัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

อัตลักษณ์ :

บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น มีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

เอกลักษณ์ :

สร้างนวัตกรรมบุคคล  เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์ (ระยะสั้น) :

สร้างชื่อเสียงทางฝั่งตะวันออกในการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ

สร้างสรรค์งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

วิสัยทัศน์ (ระยะยาว) :

ผลิตบัณฑิต สร้างสรรค์งานวิจัย เป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สู่นานาชาติ

 

สีประจำคณะ : 

สัญลักษณ์ประจำคณะฯ :Back to Top

سیستم همکاری در فروش کانال سک30در تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام تور استانبول خرید بلیط هواپیما چارتر مشهد proxy for telegram هتل های کیش کانال تلگرام خرید پروکسی mtproto تلگرام کسب درآمد