วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


ปรัชญา :

พัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

อัตลักษณ์ :

บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น มีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

เอกลักษณ์ :

สร้างนวัตกรรมบุคคล  เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์ (ระยะสั้น) :

สร้างชื่อเสียงทางฝั่งตะวันออกในการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ

สร้างสรรค์งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

วิสัยทัศน์ (ระยะยาว) :

ผลิตบัณฑิต สร้างสรรค์งานวิจัย เป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สู่นานาชาติ

 

สีประจำคณะ : 

สัญลักษณ์ประจำคณะฯ :Back to Top

فال حافظ کانال سک30در تلگرام کانال سک30در تلگرام فروشگاه اینترنتی کانال تلگرام چت روم چارتر کانال تلگرام ماهواره جیبی اندروید