คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

กิจกรรมคณะ


กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

       - สาขากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ICPE

       - สาขาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ ETAM

กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. วิทยาเขตระยอง

หมายเหตุ: เป็นกิจกรรมบังคับที่นักศึกษาชั้นปีที่4 ต้องเข้าร่วมทุกคน ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ ให้ติดต่องานกิจการนักศึกษาก่อนล่วงหน้า และผู้ที่ไม่ผ่านกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 จะถูกตัดสิทธิ์การสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561


سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام ژل تاخیری اسپری تاخیری کاندوم اسپری تاخیری ایموشن proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام کسب درآمد از اینترنت کانال سکسی تلگرام