คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

วิจัยและความร่วมมือมจพ.ระยองทำ MOU สวนผลไม้พัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ตอบสนองภาคอุตสาหกรรม (12 มีนาคม 2563)
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการร่วมพัฒนาต้นแบบงานวิจัย และนวัตกรรม การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และ เกษตรอัจฉริยะตอบสนองภาคอุตสาหกรรม พร้อมยกระดับความรู้สู่ชาวเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง โดยมี นายโชติชัย บัวดิษ ผู้จัดการทั่วไป น.ส.ศุทธินี ฟ้าประทานชัย และ นายสาธิต แก้วกาศ ผู้บริหารสวนผลไม้สวนสุภัทราแลนด์ร่วมลงนาม
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. ระยอง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ สหวิทยาเขตระยอง 1
ผศ.ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายดำรงค์ ศรีอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมวิทยา ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ สหวิทยาเขตระยอง 1

سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام ژل تاخیری اسپری تاخیری کاندوم اسپری تاخیری ایموشن proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام کسب درآمد از اینترنت کانال سکسی تلگرام