คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


ปรัชญา :

พัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

อัตลักษณ์ :

บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น มีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

เอกลักษณ์ :

สร้างนวัตกรรมบุคคล  เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์ (ระยะสั้น) :

สร้างชื่อเสียงทางฝั่งตะวันออกในการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ

สร้างสรรค์งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

วิสัยทัศน์ (ระยะยาว) :

ผลิตบัณฑิต สร้างสรรค์งานวิจัย เป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สู่นานาชาติ

 

สีประจำคณะ : 

สัญลักษณ์ประจำคณะฯ :
سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام ژل تاخیری اسپری تاخیری کاندوم اسپری تاخیری ایموشن proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام کسب درآمد از اینترنت کانال سکسی تلگرام