คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


"มจพ.ระยอง" ทำ MOU สวนผลไม้พัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ตอบสนองภาคอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ อาคารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ศาสตราจารย์ ดร. ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตระยอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สไบทิพย์ ตุงคมณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ อาจารย์ ดร.หัสนัยน์ สุขธัญญาวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการร่วมพัฒนาต้นแบบงานวิจัย และนวัตกรรม การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และ เกษตรอัจฉริยะตอบสนองภาคอุตสาหกรรม พร้อมยกระดับความรู้สู่ชาวเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง โดยมี นายโชติชัย บัวดิษ ผู้จัดการทั่วไป น.ส.ศุทธินี ฟ้าประทานชัย และ นายสาธิต แก้วกาศ ผู้บริหารสวนผลไม้สวนสุภัทราแลนด์ร่วมลงนาม

โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองภาคอุตสาหกรรม ทั้งด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และดันอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อีกทั้งยังร่วมพัฒนาต้นแบบในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการพลังงานและเกษตรอัจฉริยะ ให้แก่ อุตสาหกรรมเป้าหมายจังหวัดระยอง รวมถึงส่งเสริมให้จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยงานราชการ และภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ซึ่งผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทั้งสองฝ่ายร่วมมาเป็นสักขีพยานจำนวนมาก และ หลังจากพิธีลงนามแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ยังเปิดให้เข้าชมอาคารวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถช่วยภาคเกษตรเช่นเครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน น้ำ การตรวจหาสารตกค้าง เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีสื่อและผู้สนใจได้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว

 

 


سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام ژل تاخیری اسپری تاخیری کاندوم اسپری تاخیری ایموشن proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام کسب درآمد از اینترنت کانال سکسی تلگرام