คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ TOEIC ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีตกค้าง เข้าอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ TOEIC เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษด้านต่างๆ ในการสมัครงาน และสัมภาษณ์งานเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 17 มกราคม 2563 ส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายวิชาการ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ที่ คุณดนัยณัฏฐ์ วิยาสิงห์ งานวิชาการ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่่งแวดล้อม


سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام ژل تاخیری اسپری تاخیری کاندوم اسپری تاخیری ایموشن proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام کسب درآمد از اینترنت کانال سکسی تلگرام