คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


โครงการเตรียมความพร้อม สู่การทำงานอย่างมืออาชีพ

โครงการเตรียมความพร้อม สู่การทำงานอย่างมืออาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. วิทยาเขตระยอง
โดยวิทยากรจาก บริษัท เพาเวอร์ เทคโนโลยี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด


سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام ژل تاخیری اسپری تاخیری کاندوم اسپری تاخیری ایموشن proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام کسب درآمد از اینترنت کانال سکسی تلگرام