คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนชำนาญสามัคคี

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ทางคณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยอง พร้อมทีมงาน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนชำนาญสามัคคี แก่กลุ่มนักเรียนสายวิทย์-คณิตโดยมีการจัดกิจกรรมควบคู่กับการประชาสัมพันธ์บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง