คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ติดต่อเรา


ที่ตั้ง :

อาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
19 หมู่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง 21120

Tel. :  038-627000 ต่อ 5400
      02-5552000 ต่อ 5400

E-mail : info@sciee.kmutnb.ac.th

 SciEE Official Facebook