คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวนักศึกษา


ฟรี! สิทธิ์นี้เพื่อนักศึกษา มจพ. เพียงแค่มีบัญชี ICIT ACCOUNT, @kmutnb.ac.th, @email.kmutnb.ac.th

 

ฟรี! สิทธิ์นี้เพื่อนักศึกษา มจพ. เพียงแค่มีบัญชี ICIT ACCOUNT, @kmutnb.ac.th, @email.kmutnb.ac.th

แค่นักศึกษามีบัญชีผู้ใช้งาน ICIT ACCOUNT @kmutnb.ac.th และ @email.kmutnb.ac.th ก็สามารถใช้บริการสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

บัญชี ICIT ACCOUNT

  • Free WiFi 
  • Free ชุดโปรแกรม ThaiWPS (Office Software) ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft Office ได้ตามปกติ 
  • Free โปรแกรมป้องกันไวรัส Sophos Endpoint Antivirus
  • Free ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์, Free พิมพ์เอกสาร 100 หน้า/ภาคการศึกษา, Free ช้ห้องแลกเปลี่ยนความรู้และค้นคว้าด้วยตนเองสำหรับนักศึกษา (เฉพาะ มจพ.กรุงเทพฯ)

บัญชีอีเมลมหาวิทยาลัย @kmutnb.ac.th

  • Free WiFi eduroam (บริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัย)
  • Free Microsoft Azure Dev Tools for Teaching ชุดเครื่องมือสำหรับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของ Microsoft
  • Free ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft Office365 ที่สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวได้

บัญชีอีเมลมหาวิทยาลัย @email.kmutnb.ac.th

  • Free พื้นที่บน Google Drive ไม่อั้น!! พร้อม G Suite for Education

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://icit.kmutnb.ac.th/privilege_student/