คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

กิจกรรมคณะ


กิจกรรมร่วมมือกับพลังงานจังหวัด ให้ความรู้ด้านพลังงาน แก่ คณะครูและนักเรียน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง ได้ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกกรมการให้ความรู้ด้านพลังงานและกิจกรรมสัมพันธ์ ในหัวข้อ "พลังงานมีความสุข ระบบโซล่าร์รูฟท๊อป " แก่ คณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนเฉลิมพระเกรียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง และ โรงเรียนสุนทรภู่วิทยา จำนวน 81 คน โดยได้เข้าเยี่ยมชม ห้องนิทรรศการด้านพลังงาน และ ระบบโซล่าร์รูฟท๊อป ที่ติดตั้งบน อาคารคณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมี อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงาน แก่ คณะครู และนักเรียน กันอย่างอบอุ่น และสนุกสนาน

 

https://www.facebook.com/SCIEE.KMUTNB.OFFICIAL/photos/a.979356659198256/979356722531583/