คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

กิจกรรมคณะ


ขอเชิญร่วมร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมฯ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงค์

ขอเชิญร่วมร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมฯ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงค์
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
และร่วมรับประทานอาหาร บริเวณลานชั้น 1 
(รบกวนผู้เข้าร่วมงานนำภาชนะสำหรับใส่อาหารมาด้วยตนเอง)