คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมนิทรรศการ "Low Carbon...ปรับแนวคิด เปลี่ยนพฤติกรรม สู่สังคมคาร์บอนต่ำ"

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมนิทรรศการ "Low Carbon...ปรับแนวคิด เปลี่ยนพฤติกรรม สู่สังคมคาร์บอนต่ำ" ระหว่างวันที่ 28-29 มิ.ย. 61 ณ. คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง