คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

 


 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2564

 

              กดสมัคร Online              

             รายละเอียดการรับสมัคร           

     คู่มือการใช้งานระบบรับนักศึกษา Online