คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

 

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ขยายเวลาเปิดรับสมัคร บุคลากร ตำแหน่งอาจารย์ ดังนี้ 

 

  • รับสมัคร ต.อาจารย์ เลขที่135, 194 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

  • รับสมัคร ต.อาจารย์ เลขที่157, 158 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

  • รับสมัคร ต.อาจารย์ เลขที่ 160 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ (Download)

 

 

 

 

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

 

     ศูนย์ประสานงาน คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กทม เบอร์ 02 555 2000 ต่อ 1145 

     อาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 062 328 9727

 

     ตั้งแต่ 30 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ