คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศปิดทำการอาคารคณะวิทยาศาสตร์ และอาคารปฏิบัติการรวมฯ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564

ประกาศปิดทำการอาคารคณะวิทยาศาสตร์ และอาคารปฏิบัติการรวมฯ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 ในช่วงเทศกาลปีใหม่