คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครนักศึกษาโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย (รอบที่2) ปีการศึกษา 2564

 


 

รับสมัครนักศึกษาโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย (รอบที่2) ปีการศึกษา 2564

 

 

              กดสมัคร Online              

             รายละเอียดการรับสมัคร           

     คู่มือการใช้งานระบบรับนักศึกษา Online   

 

 

รายละเอียดประกาศดังเอกสารแนบ Download 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 038-627012 , 038-627000 ต่อ 5412 , 062-3289727