คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครนักศึกษาโควต้าพื้นที่ภาคตะวันออก (รอบที่2) ประจำปีการศึกษา 2564


 

รับสมัครนักศึกษาโควต้าพื้นที่ภาคตะวันออก (รอบที่2) ประจำปีการศึกษา 2564

 

              กดสมัคร Online              

             รายละเอียดการรับสมัคร           

     คู่มือการใช้งานระบบรับนักศึกษา Online   

 

 

รายละเอียดประกาศดังเอกสารแนบ Download 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 038-627012 , 038-627000 ต่อ 5412 , 062-3289727