คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท)

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบันฑิต

  • สาขาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (METAM/SMETAM)
  • สาขากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (MCIPE/SMCIPE)

 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 มิถุนายน 2564

กดสมัครผ่านช่องทาง OnLine