คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน 3 โครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน 3 โครงการ
โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย
โครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง
โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก