คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 4 โครงการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 4 โครงการ
โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย (รอบที่ 2)
โครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง (รอบที่ 2)
โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก (รอบที่ 2)
โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ)