คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง (สมทบพิเศษ) สำหรับวุฒิ ม.6 และ ปวช. TCAS รอบที่4 (เพิ่มเติม)

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง (สมทบพิเศษ) สำหรับวุฒิ ม.6 และ ปวช. TCAS รอบที่4 (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาที่เปิดรับ

- สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ ETAM

- สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม CIPE

สมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ www.admission.kmutnb.ac.th

เปิดรับสมัคร 15 - 28 มิถุนายน 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณดนัยณัฏฐ์  วิยาสิงห์ (พี่ติ๊)  โทร. 038627000  ต่อ 5412 หรือ 092 6185047

Facebook : คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง