คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดเขาโพธิ์

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดเขาโพธิ์ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.
โดยให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด กำหนดการตามแนบนี้

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1601-1604,1121,1166,2091