คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาเรียนดี และโครงการพิจารณาจาก Portfolio ม.6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการโควตาเรียนดี
2. โครงการพิจารณาจาก Portfolio ม.6
(ประจำปีการศึกษา 2565)