คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 3 โครงการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 3 โครงการ
1. โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย
2. โครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง
3. โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก
ตามเอกสารแนบ