คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2565