คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (รอบที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (รอบที่ 3)
ตามเอกสารแนบ