คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี TCAS 2566

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รอบ TCAS 2566
รายละเอียดคลิก
https://www.admission.kmutnb.ac.th/