คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 038-627000 ต่อ 5412 (ในวันและเวลาราชการ)