คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม SciEE Research Day 2023 5th 9 พฤษภาคม 2566 นี้

SciEE Research Day 2023 5th
      </div>

          </div>
  </div>
  <div class=

ติดต่อคณะ

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
19 ม. 11 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
038-627000 ต่อ 5400
02-5552000 ต่อ 5400


Social Media