คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครโครงการโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC (รอบที่4) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการโควตาผลิตบันฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC (รอบที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
ศึกษาหรือตรวจสอบข้อมูลการรับสมัคร คลิกเลย! Smile
https://www.admission.kmutnb.ac.th/