คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง วุฒิ ม.6 ครั้งที่ 2

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2566  ครั้งที่ 2

โปรดปฏิบัติตามรายละเอียดที่แนบมานี้ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ 038-627000 ต่อ 5412 ตามวันและเวลาราชการ