คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมจัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและงานวิจัย ระหว่าง KMUTNB (ไทย) และ NFU (ไต้หวัน) KMUTNB-NFU RC2

มจพ.ระยอง จัดค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทย-ไต้หวัน โครงการ 2024 Forward Together : KMUTNB-NFU Research Partnership and Cross-Cultural Exchange (KMUTNB-NFU RC2) ภายใต้ความร่วมมือ (MOU) ของ National Formosa University (Taiwan) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไทย) โดย คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ กองงานวิทยาเขตระยอง และศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ มจพ. (ICC) ทั้งนี้ ศ.ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดีประจำ มจพ. วิทยาเขตระยอง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมทั้งผู้บริหารแต่ละคณะ มจพ. วิทยาเขตระยอง กล่าวต้อนรับทีมงานจาก National Formosa University โดยการนำของ Associate Professor Wen-Chi Lu ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (NFU-Taiwan) ภายใต้ MOU ของทั้ง 2 สถาบัน โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 ชีวิต ตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 2 - 9 เมษายน 2567 ณ มจพ. วิทยาเขตระยอง
#พลังแห่งวิทยาศาสตร์จากการลงมือปฏิบัติ #65thKMUTNB
ประมวลภาพกิจกรรม
https://drive.google.com/drive/folders/1-CGlQY7vfmdUKRmc0LJYId7JRlG6Sn0e?usp=share_link