คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1