คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567