คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ต.160 และ ต.181

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ 

Tel.    038-627000 ต่อ 5400-03

       02-5552000 ต่อ 5400-03

สามารถคลิกดูรายละเอียดไฟล์ PDF จาก Link download ด้านล่าง

Download | ต.160 | ต.181 |