คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งงานประกวดออกแบบ Mascot Solar Man ของคณะวิทย์ฯ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งงานประกวดออกแบบ Mascot Solar Man (ตัวการ์ตูนแสดงสัญลักษณ์ solar cell) ของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ส่งไฟล์งานหรือภาพวาดได้ที่คุณแสนภูมิ ห้องสำนักงาน ชั้น 2 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.ดร.ภานุช หงษ์สวัสดิ์ 089 776 0032