คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าวประชาสัมพันธ์


การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครบุลคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (่ช่วงที่ 1 -3) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-555-2000 ต่อ 2422 หรือ 038-627000 ต่อ 5400, 062-3289727 และเว็บไซต์ http://www.grad.kmutnb.ac.th/ สามารถดูกำหนดการรับสมัครได้ที่ปฏิทินและคุณสมบัติการรับสมัคร ตามไฟล์แนบ