คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2555 2000 ต่อ 1145 หรือ 5400