คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Science, Energy and Environment

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

|

ข่าววิจัยและอบรม


การประชุมหารือและประสานความร่วมมือทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้ MOU ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม กับหน่วยงานบูรณาการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.
นายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง และ​ ผศ.ดร.ณัทเดชาธร​ พวงเงินมาก​อาจารย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(วิทยาเขตระยอง)​ ในฐานะ​ ผอ.ศูนย์​ AIC​ จ.ระยอง​ร่วมป็นประธานการประชุมหารือและประสานความร่วมมือทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดระยอง (ศูนย์​ AIC​ : Agriculture Innovation​ C​enter)​ ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ​ได้แก่​ สนง.ประมงจังหวัดระยอง​ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง​สนง.พลังงานจังหวัดระยอง​ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง​สนง.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่​ 1​ ระยอง​ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด​ใช้สถานที่ประขุม​ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง ชั้น 3 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
การประชุมหารือและประสานความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย​ และเตรียมการดำเนินงานโครงการวิจัยการนำเทคโนโลยีพลังงานมาใช้กับระบบ​"ธนาคารปูไข่" ในเขตพื้นที่ของ​ จ.ระยอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรด้านประมงในพื้นที่ และสามารถใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านพลังงาน​และด้านอื่นๆ​ ที่เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรต่อไป

 

ที่มา 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2191980910942235&id=100003910434055